พิมพ์รายละเอียดเงินเดือนหน่วย
(E-Money)


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบบสอบถามความพึงพอใจ


จำนวนผู้เข้าชม

ประกาศสหกรณ์ฯ

ประกาศ เรื่องโครงการสนับสนุนสมาชิกมีการดำรงชีพที่มั่นคง
ประกาศ เรื่องโครงการสนับสนุนสมาชิกมีการดำรงชีพที่มั่นคง

อ่านต่อ.. »

ประกาศ เรื่อง การกู้เงินโครงการบรรทาความเดือดร้อนสมาชิก
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด เรื่อง การกู้เงินโครงการบรรทาความเดือดร้อนสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด ดาวน์โหลดใบคำขอ คลิ๊ก ...

อ่านต่อ.. »

ประกาศ เรื่องแนวทางการรับเงินฝากจากสมาชิกและสหกรณ์อื่น ๆ
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด เรื่อง แนวทางการรับเงินฝากจากสมาชิกและสหกรณ์อื่น ๆ ...

อ่านต่อ.. »

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัคร สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สส.สท.) รอบอายุไม่เกิน 75 ปี
ประกาศรับสมัคร สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สส.สท.) รอบอายุไม่เกิน 75 ปี ...

อ่านต่อ.. »

ประชาสัมพันธ์ การแจกเมล็ตพันธุ์ผักสวนครัว
โครงการส่งเสริมสมาชิกดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัตลำปาง จำกัด ดาวน์โหลดเอกสาร คลิ๊ก ...

อ่านต่อ.. »

ข่าวประชาสัมพันธ์ การส่งเอกสารให้กับสหกรณ์ ฯ นอกเวลาทำการของสหกรณ์ ฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์ การส่งเอกสารให้กับสหกรณ์ ฯ นอกเวลาทำการของสหกรณ์ ฯ   เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด ได้จั...

อ่านต่อ.. »

การโอนเงินฝากสหกรณ์

หมายเลขบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาลำปาง                               503-1-71922-2

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอาลัมภางค์      0-2000268111-1

ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนบุญวาทย์                       301-2-20333-3

ธนาคารออมสิน สาขาสบตุ๋ย (บัญชีออมทรัพย์)                              0-2011031845-6

ธนาคารออมสิน สาขาห้างฉัตร (บัญชีออมทรัพย์)                           0-2003642206-9

ธนาคารออมสิน สาขาเกาะคา (บัญชีออมทรัพย์)                            0-2012565484-6

ธนาคารออมสิน สาขาลำปาง (บัญชีกระแสรายวัน)                          0-0101300298-3

 

เมื่อโอนเรียบร้อยแล้ว กรุณาโทรแจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบ

ติดต่อ หมายเลข 054-228407 ต่อ 107


ข่าวการศึกษา


เรื่องฮิตติดกระแส


กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 31
     ประจำปี 2564


สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์


สหกรณ์เครือข่าย


สหกรณ์ออมทรัพย์ใกล้เคียง


ปฏิทินกิจกรรม