หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebookจำนวนสมาชิก

จำนวนสมาชิก

ณ 31 ธันวาคม 2561

สมาชิกสามัญ 1,507 คน

สมาชิกสมทบ 83 คน


แบบสอบถามความพึงพอใจ

จำนวนผู้เข้าชม

ประกาศสหกรณ์ฯ

ประกาศ เรื่อง สมาชิกไปทัศนศึกษาประเทศเวียดนามและประเทศกัมพูชา ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด เรื่อง สมาชิกไปทัศนศึกษาประเทศเวียดนามและประเทศกัมพูชา ...

ประกาศ เรื่อง การจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด เรื่อง การจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2562 ...

ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อโปรแกรมระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ ครั้งที่ 2 ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด เรื่อง สอบราคาซื้อโปรแกรมระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ ครั้งที่ 2 ...

ประกาศ เรื่องสอบราคาซื้อโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ ประกาศ เรื่องสอบราคาซื้อโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์

เรียน สมาชิกบำนาญสหกรณ์ฯ สหกรณ์ฯนำสมาชิกไปทัศนศึกษา ประจำปี เรียน สมาชิกบำนาญสหกรณ์ฯ สหกรณ์ฯนำสมาชิกไปทัศนศึกษา ประจำปี ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม 1.แจ้งสมาชิกบำนาญ.pdf 2.รายละเอียด เวียดนามกลาง 5 - 10 เมษายน 2562 3.รายละเอียด นครวัด นครธม 5 - 9 เม...

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการศึกษาดูงาน ณ ประเทศเวียดนาม (ฮานอย ฮาลอง 4 วัน 3 คืน )
ศึกษาดูงาน ฮานอย ฮาลอง 4 วัน 3 คืน กรุงฮานอย เป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของเวียตนาม แปลว่า เมืองบนฝั่งโค้งของแม่น้ำ ฮาลองเบย์ มรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์กรยูเนสโก ธรรมชาติอันงดงาม กำหนดเดินทาง วันที่ 13 &...

อ่านต่อ.. »

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด (สส.อส.) วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเสือป่า โรงเรียนบุญวา...

อ่านต่อ.. »

เรื่องฮิตติดกระแส


ข่าวการศึกษา


การโอนเงินฝากสหกรณ์

หมายเลขบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด

 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาลำปาง                               503-1-71922-2

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอาลัมภางค์      0-2000268111-1

ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนบุญวาทย์                       301-2-20333-3

ธนาคารออมสิน สาขาสบตุ๋ย (บัญชีออมทรัพย์)                              0-2011031845-6

ธนาคารออมสิน สาขาห้างฉัตร (บัญชีออมทรัพย์)                           0-2003642206-9

ธนาคารออมสิน สาขาเกาะคา (บัญชีออมทรัพย์)                            0-2012565484-6

ธนาคารออมสิน สาขาลำปาง (บัญชีกระแสรายวัน)                          0-0101300298-3

 

เมื่อโอนเรียบร้อยแล้ว กรุณาโทรแจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบ

ติดต่อ หมายเลข 054-228407 ต่อ 107


ประธานกรรมการ

นายสาโรจน์  แก้วอรุณ


สมส.

กลุ่มสวัสดิการเพื่อความมั่นคงของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด (สมส.) 

ระเบียบ สมส. 

ข้อบังคับกลุ่ม สมส


สส.อส.

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด

ข้อบังคับ สส.อส.   


สิ่งที่น่าสนใจ

ปฏิทินกิจกรรม